-->

Sunday, April 19, 2009

ေကာသလအိပ္မက္ (၁၆) ခ်က္

ေကာသလအိပ္မက္ (၁၆)ခ်က္

အေမး ၁။
ႏြားနက္ ေလးေကာင္ဟာ ေ၀ွ႕မယ္ဟန္ျပင္ၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက မင္းရင္ျပင္ကုိ ေရာက္လာတယ္။ ႏြားေ၀ွ႕တာၾကည့္မယ္ဆုိၿပီး လူေတြလာေတာ့ ႏြားေတြက ေ၀ွ႔မယ္ ဟန္ျပၿပီး မေ၀ွ႕ဘဲ ေအာ္ဟစ္ႀကံဳး၀ါးကာ ျပန္ထြက္သြား ၾကတယ္။
အေျဖ ၁။
ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြနဲ႔ တရားမရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕လက္ထက္မွာ ေလာက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ကုသုိလ္နည္းၿပီး အကုသုိလ္မ်ားလာတဲ့အခါမွာ ေလာကပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္လာတဲ့အခါမွာ မုိးေကာင္းေကာင္း မရြာဘဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေကာက္ပင္ေတြ ညႇိဳးလိမ့္မယ္။ အစား အစာရွားပါးလိမ့္မယ္။ မုိးက ရြာမလုိလုိနဲ႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကေန အုံ႕ဆုိင္းလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ လူေတြအားလံုးက ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြ စုိက္ပ်ိဳးဖုိ႔ အစြမ္းကုန္ ျပင္ဆင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မုိးက ၿခိမ္း႐ံု ၿခိမ္းၿပီ မရြာဘဲ သြားလိမ့္မယ္။


အေမး ၂။ သစ္ပင္ငယ္ ၿခံဳငယ္ေတြက ေပါက္လာၿပီး တစ္ထြာတစ္ေတာင္ေလာက္မွ မျမင့္ေသးဘဲနဲ႔ သီးပြင့္ၾကတယ္။ အေျဖ ၂ ။
ေနာင္အခါ သတၱ၀ါေတြဟာ ရာဂႀကီးလိမ့္မယ္။ မိန္းမေတြဟာ အရြယ္မေရာက္ခင္မွာပဲ ေယာက်ာ္းေတြနဲ႔ သြားလာၿပီး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ သားသမီးေတြရလိမ့္မယ္။

အေမး ၃။
ႏြားမေတြက သူေမြးဖြားၿပီးခါစ ႏြားငယ္ေလးရဲ႕ ႏုိ႔ကုိ စုိ႔ေနတယ္။
အေျဖ ၃။
ေနာက္ေနာင္ လူေတြဟာ အရွက္ေတြ မဲ့လာၿပီး မိဘကုိ ႐ုိေသရမွန္း မသိျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ မိဘေတြဟာ ခုိကုိးရာ မဲ့လိမ့္မယ္။

အေမး ၄။
အားေကာင္းတဲ့ႏြားေတြကုိ လွည္းတပ္ၿပီး ၀န္မသယ္ခုိင္းပဲ ႏြားငယ္ေလးေတြကုိ လွည္းတပ္ၿပီး ၀န္ေတြ သယ္ခုိင္းေနတယ္။ ႏြားငယ္ေတြကလည္း မ႐ုန္းဘူး
အေျဖ ၄။
ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းေတြက ပညာတတ္အမတ္ေတြကုိ ေဘးဖယ္ထားၿပီး အလြန္ငယ္တဲ့သူေတြကုိသာ ခ်ီးေျမႇာက္လိမ့္မယ္။ လူငယ္ေတြကလည္း ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကုိ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

အေမး ၅။
မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ပါတဲ့ ျမင္းကုိ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အစာေကၽြးေနတယ္။ ျမင္းကလည္း ႏွစ္ဖက္လံုးက အစာကုိ စားတယ္။
အေျဖ ၅။
ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းမုိက္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ တရားကုိ သူတုိ႔အလုိအတုိင္းျပဳမူလိမ့္မယ္။ တရားတေဘာင္ကုိ လာဘ္ႏွစ္ဖက္စားၿပီး ဆံုးျဖတ္လိမ့္မယ္။

အေမး ၆။
လူေတြက တစ္သိန္းတန္ေရႊခြက္ကုိ သန္႔ေနေအာင္လုပ္ၿပီး ေမ်ာက္ကုိ က်င္ငယ္စြန္႔ (ေသးေပါက္) ထည့္ခုိင္းတယ္။
အေျဖ ၆။
ေနာင္အခါ အမ်ိဳးယုတ္တဲ့မင္းေတြက အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ားက မင္းလုိလုိက္ မင္းႀကိဳက္ေဆာင္ၿပီး မတန္တဆလာဘ္လာဘေတြ ထုိးသိပ္ရမယ္။

အေမး ၇။
လူတစ္ေယာက္ကကြပ္ပ်စ္မွာေနၿပီး ႀကိဳးက်စ္ေနတယ္။ ႀကိဳးအဆံုးပုိင္းကုိ ေအာက္ခ်တဲ့အခါ ေအာက္က ေခြးက သူ႔ႀကိဳးကုိ စားေနတယ္။
အေျဖ ၇။
ေနာင္အခါ ေယာက်ာ္းေတြက ပင္ပင္ပန္းပန္းရွာထားတာေတြကုိ မိန္းမေတြက အဆင္တန္ဆာ ၀တ္ဆင္ဖုိ႔ ႂကြား၀ါဖုိ႔ ေလာလည္ဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳလိမ့္မယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေယာက်ာ္းရ႕ဲ ေနာက္ကြယ္မွာ လင္ငယ္နဲ႔ ေဖာက္ျပားလိမ့္မယ္။ လင္ႀကီးရွာသမွ် လင္ငယ္အတြက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

အေမး ၈။
မင္းရင္ျပင္မွာ ေရမရွိတဲ့အိုးေတြ အမ်ားႀကီးရံထားတဲ့ ေရျပည့္အုိး တစ္အုိးရွိတယ္။ လူေတြက ေရျပည့္အုိးထဲကုိပဲ ေရထပ္ေလာင္းထည့္ေနၾကတယ္။
အေျဖ ၈။
ေနာင္အခါ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူေတြဟာ ဆင္းရဲလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ ႏွိပ္စက္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ခုိင္းလိမ့္မယ္။

အေမး ၉။
ေရကန္တစ္ကန္ရွိတယ္။ ေလးဘက္ေလးတန္က သတၱ၀ါေတြ အကုန္လံုး ေရလာေသာက္ေပမယ့္ ေရက မေနာက္ဘူး
အေျဖ ၉။
ေနာင္အခါ မင္းေတြက တရားတေဘာင္မရွိ အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။ လာဘ္လာဘ စားမယ္။ အခြန္အတုတ္ကုိ မတရားေကာက္ခံမယ္။ လူေတြကုိ ႏွိပ္စက္မယ္။ လူေတြကလည္း တရားမရွိျဖစ္လာတယ္။ လူေတြက နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြမွာ ပုိၿပီးသြားေရာက္ထိုင္လိမ့္မယ္။

အေမး ၁၀။
ထမင္းအုိးက မာတစ္၀က္။ တူးတစ္၀က္ ။ မနပ္တစ္၀က္ျဖစ္ေနတယ္။
အေျဖ ၁၀။
ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းေတြ အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ လက္ေအာက္ငယ္သား ေတြကလည္း တရားမရိွ ျဖစ္လာမယ္။ အဲဒီကစလုိ႔ လူေတြကလည္း တရားမဲ့လိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မုိးကလည္း ရြာခ်င္တဲ့ေနရာရြာ မရြာခ်င္တဲ့ ေနရာ မရြာ ႀကီးခ်င္တဲ့ေနရာ ႀကီးလိမ့္မယ္။

အေမး ၁၁။
တစ္သိန္းတန္ စႏၵကူး အႏွစ္ကုိ ေသရည္နဲ႔ လဲေသာက္တယ္။
အေျဖ ၁၁။
ေနာင္အခါ ရဟန္းေတြဟာ တရားေတာ္ကုိ ေငြေၾကးျဖတ္ၿပီး ေဟာၾကားလိမ့္မယ္။

အေမး ၁၂။
ဘူးခြံေတြက ေရထဲျမဳပ္ကုန္တယ္။
အေျဖ ၁၂။
အမ်ိဳးညံ့တဲ့သူေတြ အရွက္မရွိသူေတြ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာလိမ့္မယ္။ ေနရာေကာင္းေတြမွာ အမ်ိဳးည့ံသူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။ သီလမရွိသူေတြ ေက်ာ္ၾကားလိမ့္မယ္။

အေမး ၁၃။
ေက်ာက္ဖ်ာေတြက ေရေပၚေပါေလာသြားေနတယ္။
အေျဖ ၁၃။
အမ်ိဳးေကာင္းသားေတြ ပညာတတ္ေတြ အရာမေရာက္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ သီလစင္ၾကယ္သူေတြ နာမည္ပ်က္လိမ့္မယ္။

အေမး ၁၄။
အလြန္ငယ္တဲ့ ဖားမေတြက အလြန္ႀကီးတဲ့ ေႁမြေဟာက္ေတြကုိ စားေသာက္ ၀ါးမ်ိဳေနတယ္။
အေျဖ ၁၄။
အလြန္ႀကီးတဲ့ ေယာက်ာ္းေတြက ရာဂအလုိကုိလိုက္ၿပီး အလြန္ငယ္တဲ့ မိန္းမကုိယူမိလုိ႔ ဒုကၡေရာက္လိမ့္မယ္။

အေမး ၁၅။
က်ီးေတြကုိ ေရႊဟသၤာေတြကုိ ၀ုိင္းရံခစားေနတယ္
အေျဖ ၁၅။
ေနာင္အခါ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ စစ္ပညာမကၽြမ္းက်င္လုိ႔ စည္းစိမ္ပ်က္စီးမွာ ေၾကာက္ၿပီး လူမုိက္ေတြ ေမြးရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမုိက္ကုိ ဆရာတင္ထားရလိမ့္မယ္။

အေမး ၁၆။
သုိးေတြက က်ားသစ္ကုိ ကၽြတ္ကၽြတ္ျမည္ေအာင္၀ါးေနတယ္။ ၀ံပုေလြေတြက အေ၀းကေန သုိးကုိ ေၾကာက္လန္႔ေနရတယ္။
အေျဖ ၁၆။
ေနာင္အခါ အမ်ိဳးညံ့တဲ့သူ လူမုိက္ေတြက တုိင္းႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ လုိခ်င္တာကုိ သူတုိ႔ဟာဆုိၿပီ မတရား ဆြဲငင္ယူလိမ့္မယ္။စာကို http://jjqqyy.mmgenius.com/archives/109/comment-page-1#comment-15 မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။

ပုံကိုhttp://lyricswithoutmelody.blogspot.com/2009/01/blog-post_11.html မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။

1 ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။:

Nge Naing said...

ညီမေလး ေကာသလ အိပ္မက္ ၁၆ ခ်က္ကို ဖတ္ဖူးတာၾကာလို႔ ေမ့ေတာင္ ေမ့ေနပါၿပီ အခုျပန္ဖတ္ရေတာ့မွ ျပန္သတိရတယ္။ တင္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပါ။

 

Design By:
SkinCorner