-->

Monday, July 28, 2008

ပ႒ာန္း ပစၥယုေဒၵသပါဠိ (ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ အက်ဥ္း)

ေဟတု ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏ ပစၥေယာ၊
အဓိပတိ ပစၥေယာ၊ အနႏၲရ ပစၥေယာ၊
သမနႏၲရ ပစၥေယာ၊ သဟဇာတ ပစၥေယာ၊
အညမည ပစၥေယာ၊ နိႆယ ပစၥေယာ၊
ဥပနိႆယ ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥေယာ၊
ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ၊ အာေသ၀န ပစၥေယာ၊
ကမၼ ပစၥေယာ၊ ၀ိပါက ပစၥေယာ၊
အာဟာရ ပစၥေယာ၊ ဣျႏၵိယ ပစၥေယာ၊
စ်ာန ပစၥေယာ၊ မဂၢ ပစၥေယာ၊
သမၸယုတၱ ပစၥေယာ၊ ၀ိပၸယုတၱ ပစၥေယာ၊
အတၳိ ပစၥေယာ၊ နတၳိ ပစၥေယာ၊
၀ိဂတ ပစၥေယာ၊ အ၀ိဂတ ပစၥေယာတိ။

ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

1 ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။:

ႏွလံုးလွ said...

ေကာင္းပါသည္ ေဒၚမီဂုမိ...

ဓမၼဒါနကို လာေရာက္သြားပါသည္။ ကိုယ့္ရဲ႔တင္ျပပံုကို ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြက ကိုယ္ေရးေပးတဲ့အတိုင္း က်င့္ၾကပါလိမ့္မယ္။

တခ်ဳိ႔က ပုဂၢိဳလ္ခင္လို႔ တရားကိုႏွစ္သက္ၾကတယ္။
တခ်ဳိ႔က တရားႏွစ္သက္လို႔ ပုဂၢိဳလ္ခင္တယ္။

ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူအမ်ား သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ က်င့္ရင္
ေလာကႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာပါတယ္။
မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းဟာ တရားမရွိလို႔ပါ၊
ဒါ့ေၾကာင့္ တရားနဲ႔ေန တရားေတြမွ်ေ၀ပါ
အျမဲ သာဓုေခၚေနပါ့မယ္။

စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဦးေလာကနာထ။

 

Design By:
SkinCorner